top of page

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเตรียมแผนการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวในช่วง Green Season และ ช่วงไฮซีซั่น เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมวิศิษฏ์ล้านนา เพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอ "การพัฒนาต่อยอด เทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ สู่กลไกลการพัฒนาท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์" โดยเสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อน อุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ในที่ประชุม ลงความเห็นพ้อง จัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน เรื่องการต่อยอดเทศกาลยี่เป็ง ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยให้ทางสมาคมวิศิษฏ์ล้านนา เพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศกาลองค์การมหาชน ทีมคณะวิจัย คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยจุฬา เป็นผู้รวบรวมข้อมูล สำหรับการจัดกิจกรรมยี่เป็ง 2566 ที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ เทศกาลของเชียงใหม่ โดยกำหนดการทำแผนงาน การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 3 เดือน (กันยายน, ตุลาคม และพฤศจิกายน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่รวบรวมข้อมูลการจัดงานเทศกาลยี่เป็ง และเพื่อประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ที่ต้องการมาสัมผัส วัฒนธรรม ประเพณี และทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการประกอบกับการตัดสินใจ ท่องเที่ยวแบบวางแผนล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้ให้นักท่องเที่ยวนั้น พักได้ยาวขึ้น หรือท่องเที่ยวตลอดทั้งเดือน ในช่วงพฤศจิกายน และเป็นการช่วงเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เชียงใหม่มากขึ้น


หากผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วม หรือ ต้องการประชาสัมพันธ์ สินค้า โปรโมชั่น ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง 2566 นี้ สามารถส่งรายละเอียด และข้อมูลมายังอีเมล์ visitlannacm@gmail.com เพื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง facebook และ IG vitlanna โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


𝐅𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐩𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 : visitlannacm@gmail.com IG: https://instagram.com/visitlanna?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

Comments


bottom of page