top of page

แสงยี่เป็ง แสงล้านนา YI PENG NIGHT TOURเปิดประสบการณ์วันยี่เป็ง ไปกับงาน “แสงยี่เป็ง แสงล้านนา YI PENG NIGHT TOUR” ที่จะพานักท่องเที่ยวชมแสงไฟเมืองเชียงใหม่ในค่ำคืนวันยี่เป็ง รวมถึงกิจกรรมเวิร์คช้อปต่างๆ เกี่ยวกับเทศกาลยี่เป็ง ไปตามเส้นทางเมืองเก่าและรอบคูเมือง โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยให้ความรู้ตลอดเส้นทาง


ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนาแล้ว ยังได้ชมความสวยงามของแสงแห่งยี่เป็งอย่างเต็มอิ่มแน่นอน


วันนี้เราจะมานำเสนอโปรแกรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 25 , 26 และ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยจะมีทั้งหมด 2 รอบ

 • รอบที่ 1 เวลา 17.00 - 20.00

 • รอบที่ 2 เวลา 19.00 - 21.00 (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

รายละเอียดกิจกรรม

 • 17.00 น. - เริ่มกิจกรรม ณ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์

 • รับประทานอาหารว่างในกาดหมั้ว โดยตลาดท้องถิ่น

 • ร่วมสร้างประสบการณ์ ด้วยกิจกรรมสาธิตและเวิร์คช้อป อาทิ ทำกระทง ทำโคมที่ระลึก หยอดผางประทีป และร่วมทำซุ้มประตูป่า

 • ร่วมกิจกรรม “ผางประทีปปันดวงบูชาบนข่วงสามกษัตริย์” ณ ลานราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

 • ชมการจัดแสดง แสง สี “แสงหลวง” ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และชมความสวยงามของการประดับประดาแสงไฟ ที่วัดพันเตา

 • นั่งรถชมเมือง สัมผัสบรรยากาศเมืองเชียงใหม่ช่วงเทศกาลยี่เป็ง

 • ลอยกระทงเพื่อบูชาพระแม่คงคาตามประเพณีและความเชื่อดั้งเดิม ณ ท่าน้ำวัดฟ้าฮ่าม และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (วันที่ 25 พ.ย. ลอยที่โรงแรมรติล้านนา)


สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ

 • อาหารว่างในรูปแบบกาดหมั้ว

 • ได้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมสาธิต อาทิ โคมที่ระลึก ทำกระทง หยอดผางประทีป และร่วมทำซุ้มประตูป่าสุดอลังการ

 • ได้รับผางประทีปสำหรับจุด จำนวน 2 อัน/คน (สำหรับจุด ณ แจ่งกู่เรือง และ ลานราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์)

 • กระทง 1 อันสำหรับลอย (ณ ท่าน้ำวันฟ้าฮ่าม / โรงแรมรติล้านนา)

 • มัคคุเทศก์ท่องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง

บัตรราคา 1,290 บาท/คนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอินบ็อกซ์ https://www.facebook.com/Visitlanna หรือ โทร 063-1468143


Comentários


bottom of page