top of page
Image by Norbert Braun

สมาคมการค้า

วิศิษฏ์ล้านนาฯ

Visit Lanna Associationfor MICE and Tourism Industry

ความเป็นมา

ของสมาคมการค้าวิศิษฎ์ล้านนาฯ

การรวมตัวของไมซ์เชียงใหม่ สร้างล้านเหตุผล...ให้คนมาเยือน

สมาคมการค้าวิศิษฏ์ล้านนา เพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว (Visit Lanna Association for MICE and Tourism Industry) คือการรวมตัวกันของกลุ่มคนวงการไมซ์เชียงใหม่ เพื่อปูทางไปสู่จุดหมายปลายทางระดับภูมิภาคดึงงาน ไมซ์สู่เมืองให้การมาเชียงใหม่ไม่ใช่แค่มารับลมหนาวช่วงปลายปีเท่านั้น โดยได้มี ทีมMice Intelligence มีโอกาสสัมภาษณ์ นางละเอียด บุ้งศรีทอง ที่ปรึกษา สมาคมโรงแรมไทย  (วาระปี 2566-2567) หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งวิศิษฏ์ล้านนา หรือ นายก สมาคมการค้าวิศิษฏ์ล้านนา ฯ

หนึ่งในภารกิจของวิศิษฏ์ล้านนาที่เริ่มขึ้นแล้ว คือการยกระดับงานไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงแต่เดิม มาสู่ ปฏิทินท่องเที่ยวดอกไม้ ภายใต้แบรนด์ใหม่ เชียงใหม่บลูมส์ (Chiang Mai Blooms) ทําให้เดือนกุมภาพันธ์ของเชียงใหม่เต็ม ไปด้วยกิจกรรมเล็กและใหญ่ที่เกี่ยวพันกับดอกไม้งาม ร่วมมือกันทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และผู้ประกอบการ มีตั้งแต่แคมเพจ์น (Campaign) เกี่ยวกับดอกไม้ในแต่ละร้านค้า ไปถึงงานวิ่งเส้นทางดอกไม้ที่ดึงคนต่างถิ่นมาร่วมงาน 

ปัจจุบันเราได้เริ่มการขับเคลื่อนเรื่องของกิจกรรมที่เป็น เทศกาลของ เชียงใหม่บลูมส์มาแล้ว 6 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2018 จนกระทั่งถึง 2023 นับเป็น โครงการนําร่องของสมาคมที่สร้างสรรค์กิจกรรมเปลี่ยนวิถีใหม่ผ่านงาน เทศกาล และนําเสนอมุมมองการตลาดเมืองแบบใหม่ สะท้อนภาพการร่วมมือ ร่วมใจของคนเชียงใหม่ เพื่อคนเชียงใหม่ได้มีเศรษฐกิจที่อย่างยั่งยืน ซึ่งผลการ จัดงานที่ผ่านมามีผลสัมฤทธ์เป็นที่ประจักษ์ และเป็นส่วนสําคัญหนึ่งของการที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองเทศกาลโลก (World Festival & Event City Award)

ทำไมวิศิษฏ์ล้านนาฯ จึงเกิดขึ้น ?

“เราอยากพัฒนาเชียงใหม่แบบยั่งยืน การแก้ปัญหาในช่วง low season ของเชียงใหม่ด้วยการปรับราคาห้องพักให้ต่ำลงไม่ใช่วิธีที่ยั่งยืน

 

ในฤดูฝนทุกโรงแรมในเชียงใหม่จะเจอปัญหาเรื่องจํานวนนักท่องเที่ยวเหมือนกัน ทั้ง ๆ ที่เรามีความพร้อมมากเรามีโรงแรมระดับ 1-5 ดาว โรงแรมอินเตอร์แบรนด์บูติคโฮเทล และโฮสเทลเติบโตเร็วมากช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มี ห้องพักกว่า 70,000 ห้อง เมื่อบวกกับจุดแข็งด้านวิถีชีวิตคนเชียงใหม่แล้ว ถือว่าเราพร้อมรับงานไมซ์ใหญ่ ๆ ได้สบายมาก

 

ฉะนั้นจะรอแค่นักท่องเที่ยวกลุ่มเก่าไม่ได้ Visit Lanna จะเป็นศูนย์กลางที่ดึงนักเดินทางใหม่ ๆ เข้ามา เราสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งของเชียงใหม่ที่ทุก ๆ ส่วนทําร่วมกันไม่ได้แข่งขันแต่เราโตไปด้วยกัน”

การรวมตัวกันของภาคเอกชนมีจุดแข็งหรือข้อดีอย่างไร ?

ไมซ์(MICE) เกี่ยวข้องกับหลายธุรกิจโรงแรม ออแกไนซ์เซอร์หรือแม้แต่ชุมชน ทุกคนอยู่ในประสบการณ์ของลูกค้า ทั้งหมดถ้าจะผลักดันเรื่องไมซ์เราต้องไปด้วยกัน Visit Lanna จะทําให้เชียงใหม่คล่องตัวมากขึ้นที่จะจัดงานใหญ่ๆ ระดับ Flagship Festivalได้ เป้าหมายเราไม่ได้มองแค่ในประเทศ เราต้องมองในระดับเอเชีย เราพึ่งพากันในจังหวัดให้ได้ก่อน และ เมื่อภาครัฐเห็นโอกาสตรงนี้การส่งเสริมต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้น

?

Rt-134.jpg

วิสัยทัศน์

ของสมาคมการค้าวิศิษฎ์ล้านนาฯ

“เราอยากสร้างอัตลักษณ์ของเมืองให้เข้มแข็งขึ้นด้วยการสร้าง City Branding และทําการตลาดให้กับพื้นที่ในระดับที่เมืองรองทั่วโลกทํากัน เรานําเสนอวิถีชีวิตชาวเชียงใหม่และศิลปวัฒนธรรมที่เป็นจุดแข็งของเราแต่เลือกเล่าใน มุมมองใหม่ เชื่อมมาให้ถึงคนรุ่นใหม่ ให้มันเป็นเรื่องราวของพวกเขา สร้างคาแรคเตอร์ของเมืองที่หาได้ที่เชียงใหม่เท่านั้น ซึ่งในอนาคต Visit Lanna ก็จะขยายไปสู่เมืองอื่น ๆ ในภาคเหนือมากขึ้นอีกด้วย”

ไม่มีใครเข้าใจพื้นที่เท่ากับคนในพื้นที่.... การสร้างโอกาสเพื่อดึงรายได้ใหม่ ๆ จึงเป็นเรื่องของทุกภาคส่วน โอกาส ของวงการไมซ์ยังมีอีกมากและเป็นส่วนสําคัญของทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก หากภาคเอกชนในเมืองอื่น ๆ ของไทย เริ่มรวมตัว กันผสานความพร้อมรองรับนักเดินทางธุรกิจ ไทยจะต้องเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นของไมซ์ในตลาดโลกแน่นอน

สมาคมการค้าวิศิษฎ์ล้านนาฯ กับ

เป้าหมายต่อไป

The development and enhancement of the Yi Peng Festival in Chiang Mai, in collaboration with the Office of Convention and Exhibition Promotion, private sector organizations, and the Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, aim to elevate the Yi Peng Festival into a festival of lights that reflects the Lanna way of life. This will open up the tourism season to international travelers.

bottom of page