top of page

กระทงใบไม้จากชุมชน


จากต้นน้ำสู่ มหานที

บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ CSE ได้สร้างตำนาน สร้างมูลค่าใบไม้ เพื่อลดเชื้อไฟสลายฝุ่นควัน สนับสนุนชุมชม ไม่เผาเราให้รางวัล ได้มอบเครื่องปั้มใบไม้เป็นภาชนะ ให้แก่หมู่บ้านปลอดการเผา ชุมชนได้ต่อยอด นำผลิตภัณฑ์ใบไม้ ทำกระทง ทดแทนโฟม ปัจจุบัน และ CSE ได้นำร่อง สร้างตลาด สร้างความมีส่วนร่วม ในปี 2565 ได้รับชื้อกระทงใบไม้จากชุมชน รณรงค์หน่วยงานและภาคเอกชน ในเชียงใหม่ จนเป็นที่รู้จัก ปีนี้ 2566 ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมสนับสนุน กระทงจากชุมชน อีก 10,000 ใบ เพื่อรณรงค์การสืบสานวัฒนธรรมยี่เป็ง เชียงใหม่

ก่อน ลอยกระทง ปีนี้ จะเป็นอีก ปีหนึ่ง ที่ CSE จะตามรอย ผลงานที่ได้บุกเบิก ตั้งแต่แม่แจ่ม เปลี่ยนเขาหัวโล้น เป็นหุบเขาที่มีชีวิต ไปเชียงดาว ต้นน้ำปิง ตามรอยใบไม้ เปลี่ยนใบไม้เป็นรายได้ให้ชุมชน เป็นกระทงใบไม้จากต้นน้ำลอยถึงเจ้าพระยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในการสนับสนุน กระทงใบตอง

รบกวนติดต่ออาจารย์ได้ที่ อาจารย์สิริวุฒิ บูรณพิร เบอร์ 0850388848


Σχόλια


bottom of page