top of page

ตั้งธัมม์หลวงเทศน์มหาชาติค่ำคืนวันยี่เป็ง นอกจากจะสว่างสไวด้วยผางประทีป บอกไฟ และโคมแขวน ที่จุดตามบ้านเรือน วัด รวมถึงสถานที่ที่จัดกิจกรรมต่างๆ แล้ว ภายในวัดยังมีการไหว้พระบูชา เทศนาธัมม์ตั้งธัมม์หลวงหรือเทศน์มหาชาติอีกด้วย


ซึ่งการเทศนาธัมม์ตั้งธรรมหลวงหรือเทศน์มหาชาตินั้น มีความเป็นมาอย่างยาวนาน เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา


“ตั้งธัมม์หลวง” เป็นการฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสำคัญหรือเรื่องใหญ่ โดยมากธรรมหลวงที่ใช้เทศน์มักจะเป็นเวสสันดรชาดร ซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายของพระโพธสัตว์ก่อนประสูตรและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมา ซึ่งพระกอบไปด้วยทั้งหมด 13 กัณฑ์


นอกจากการเทศมหาชาติหรือเวสสันดรชาดกในการตั้งธัมม์หลวงทางวัดและคณะศรัทธาจะช่วยกันพิจารณาธรรมหรือคัมภีร์อื่นๆในการยกมาเทศน์เช่นกัน


นอกจากการฟังเทศนาธัมม์ตั้งธรรมหลวงหรือเทศน์มหาชาติ กิจกรรมวันยี่เป็งในวัดยังมีการทานธัมม์ชาตาวันเกิด/เดือนเกิด เพื่อนสร้างธัมม์ประจำวัดเกิด เดือนเกิด และปีเกิด เพื่อหวังอานิสงส์ความเป็นมงคล เสริมดวงชะตาชีวิต และได้สืบพระพุทธศาสนาตราบห้าพันวัสสา


นับว่าเป็นกิจกรรมที่ชาวล้านนานิยมทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยสังเกตุได้จากการเก็บรักษาพระธรรมคัมภีร์ที่จารบันทึกด้วยอักษรธรรมล้านนาไว้เป็นจำนวนมากในวัดที่มีมาแต่อดีตนั่นเอง


สำหรับในค่ำคืนวันยี่เป็ง ใครที่อยากไปชมความสวยงามของแสงไฟภายในวัด ก็สามารถไปไหว้พระ และเข้าร่วมกิจกรรมตั้งธัมม์หลวงได้เพื่อเป็นการถวายพุทธบูชาอีกประเภทหนึ่งด้วย
Comments


bottom of page