top of page

การประกวดบอกไฟดอก

รายละเอียด

การประกวดบอกไฟดอก 💖✨

เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของงานประเพณียี่เป็งล้านนา ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ บอกไฟดอกหรือบอกไฟน้อต้นถือเป็นสีสันของงานยี่เป็งล้านนาเช่นกัน

เพราะคนล้านนาในอดีตมักจะนิยมจุดบอกไฟ หรือที่ภาษาคำเมืองเรียก “จิบอกไฟดอก” อันเป็นการเฉลิมฉลองงานยี่เป็ง ทำให้มีหลายที่ที่จัดงานยี่เป็งนำมาเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่ออนุรักษณ์ความเป็นล้านนา

📍 หลักเกณฑ์บอกไฟดอก
https://drive.google.com/.../1WE72-xOO2ggUmD5oUb.../view...

📍ใบสมัครบอกไฟดอก
https://drive.google.com/.../1FTrmG9ffsuMss9J8Qgw.../view...

คุณสมบัติของทีมที่สามารถเข้าร่วมการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องมีภูมิลําเนาอยู;ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น
2. รับสมัครจํานวน 15ทีม ทีมละ 6 คน
3. แต่ละทีมสามารถส่งเข้าประกวดได้ไม่เกิน 10 กระบอก

รางวัลในการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ เงินสดจํานวน 7,000 บาท พร้อมป้ายรางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสดจํานวน 5,000 บาท พร้อมป้ายรางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสดจํานวน 3,000 บาท พร้อมป้ายรางวัล

เริ่ม

วันเริ่ม

Nov 27, 2023

สิ้นสุด

Nov 27, 2023

เวลา

จัดโดย

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ช่องทางผู้จัดกิจกรรม

แท็ก

แผนที่จัดกิจกรรม

แชร์กิจกรรม

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น