top of page

จัดแสดงซุ้มประตูป่า

การจัดแสดงซุ้มประตูป่า ยี่เป็งล้านนาเจียงใหม่ของชุมชนและวัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

รายละเอียด

การจัดแสดงซุ้มประตูป่า ยี่เป็งล้านนาเจียงใหม่ของชุมชนและวัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

เริ่ม

วันเริ่ม

Nov 23, 2023

สิ้นสุด

Nov 28, 2023

เวลา

จัดโดย

เทศบาลนครเชียงใหม่

ช่องทางผู้จัดกิจกรรม

แท็ก

แผนที่จัดกิจกรรม

แชร์กิจกรรม

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น