top of page

ประเพณียี่เป็งตำบลต้นเปา

รายละเอียด

- การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง และกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม จำนวน 6 ชุดการแสดง
- การประกวดซุ้มประตูป่า จากวัดภายในเทศบาลเมืองต้นเปา ได้แก่ วัดหนองโค้ง วัดต้นเปาสันดินกี่หนา วัดต้นเปา วัดบวกเป็ด วัดบ่อสร้าง วัดต้นผึ้ง วัดพระนอนแม่ปูคา วัดสันมะฮกฟ้า วัดสันป่าแดง วัดสันป่าค่า

เริ่ม

วันเริ่ม

Nov 27, 2023

สิ้นสุด

Nov 27, 2023

เวลา

จัดโดย

เทศบาลเมืองต้นเปา

ช่องทางผู้จัดกิจกรรม

แท็ก

แผนที่จัดกิจกรรม

แชร์กิจกรรม

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น