top of page

กิจกรรมความสนุกแห่งสายน้ำยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่

Description

กิจกรรมต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง ณ บริเวณรอบคูเมืองด้านใน และอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
เวลา 18.00 น. การล่องสะเปา กระทงสาย ณ ริมน้ำปิงหน้าสำนักงานเทศบาล
เวลา 18.00 น. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม บริเวณข่วงประตูท่าแพ
เวลา 18.00 น. กิจกรรมความสุขแห่งสายน้ำ ยี่เป้งล้านนาเชียงใหม่
1. ท่าน้ำเจดีย์กิ่ว(เจดีย์ขาว)
2. ท่าน้ำคุ้มหลวง
๓. ท่าน้ำจันทร์สม
๔. ท่าน้ำข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
๖. ท่าน้ำศรีโขง
เวลา 20.00 น. การแสดงแสง สีเสียง และสื่อผสม บรืเวณท่าน้ำศรีโขง
เวลา 20.30 น. การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ บริเวณท่าน้ำศรีโขง

Date

Start

Nov 26, 2023

End

Nov 28, 2023

Time

Presented by

เทศบาลนครเชียงใหม่

Tags

Maps

Share Event