top of page

ประเพณียี่เป็งตำบลต้นเปา

Description

- การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง และกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม จำนวน 6 ชุดการแสดง
- การประกวดซุ้มประตูป่า จากวัดภายในเทศบาลเมืองต้นเปา ได้แก่ วัดหนองโค้ง วัดต้นเปาสันดินกี่หนา วัดต้นเปา วัดบวกเป็ด วัดบ่อสร้าง วัดต้นผึ้ง วัดพระนอนแม่ปูคา วัดสันมะฮกฟ้า วัดสันป่าแดง วัดสันป่าค่า

Date

Start

Nov 27, 2023

End

Nov 27, 2023

Time

Presented by

เทศบาลเมืองต้นเปา

Tags

Maps

Share Event