top of page

Pokémon Go x Yi Peng 2023 - Routes 1

Route 1 - Hidden Street Arts ชุมชนควรค่าม้า

Description

เส้นทางเดินทอดน่องท่องชุมชน เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากวัดหม้อคำตวง ซึ่งเป็นวัดสไตล์ล้านนาที่มีความงดงาม และมีพระพุทธรูปเก่าแก่ทั้งหมด 3 องค์โดยบางรูปมีอายุราว 700 ปี มีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดมากราบไหว้ก็มักจะสมพรปราถนา เมื่อเดินเข้ามาเรื่อย ๆ จะพบกับชุมชนควรค่าไม้ ย่านเล็ก ๆ ที่มีทั้งคนล้านนาและชาวไทยใหญ่อยู่รวมกันอย่างสงบและเรียบง่าย ชุมชนนี้มีการพัฒนากิจกรรมร่วมกับเทศกาลต่าง ๆ ทั้งการแสดงดนตรี ศิลปะ และร้านค้าของชุมชน ที่ช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น จากนั้น เดินผ่านชุมชนมายังบริเวณพื้นที่ตรอกที่เต็มไปด้วยภาพวาดกราฟฟิตี้ตามประตู ฝาผนังและรั้วบ้านเรือนในชุมชน ทั้งจากศิลปินชื่อดังทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และผลงานสร้างสรรค์จากเยาวชนในชุมชนเองอีกด้วย เกิดเป็นภาพวาดหลากสีสันตามตรอกและซอยของหมู่บ้าน ทำให้ชุมชนมีสีสันและมีชีวิตชีวา เป็นเส้นทางที่จะสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนอย่างอย่างแน่นอน นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ชุมชนควรค่าม้ามักจะมีการจัดกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน ดังนั้นหากมาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลยี่เป็งอย่าพลาดการมาเที่ยวชมศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนเมืองเก่าอย่างชุมชนควรค่าม้าพร้อมกับเข้าร่วมกิจกรรมของผู้คนชุมชน

Date

Start

Nov 24, 2023

End

Nov 28, 2023

Time

Presented by

NIANTIC, INC.

Tags

Maps

Share Event