top of page

Pokémon Go x Yi Peng 2023 - Routes 2

Route 2 - Lanna traditional market กาดกองเก่า

Description

เส้นทางพักผ่อนขอพร ชมศิลปะพื้นถิ่น และซึมซับบรรยากาศของชุมชน ปิดท้ายด้วยการทานอาหารหรือการใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายหลังจากการเดินเที่ยว

วัดล่ามช้าง เป็นวัดเล็ก ๆ ที่มีสถาปัตกรรมอันงดงามและเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ แต่เดิมเคยเป็นวัดร้างอายุกว่า 700 ปี มีการปั้นรูปช้างที่ถูกล่ามเป็นสัญลักษณ์ของวัด เนื่องจากพื้นที่วัดเคยเป็นที่ล่ามช้างซึ่งเป็นพาหนะของข้าราชบริพารในสมัยก่อน พื้นที่ติดกับวัดมี Street Art ตามตรอกซอยซึ่งสามารถเดินเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างง่ายดาย พร้อมเก็บภาพสวย ๆ ริมกำแพงสีสันสดใสเป็นที่ระลึก และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่น ร้านอาหาร และร้านกาแฟสาย Homemade มากมายตลอดเส้นทาง จนถึงบริเวณกาดกองเก่า อันเป็นตลาดนัดท้องถิ่นของชุมชนล่ามช้าง และเยี่ยมชมร้านอาหารคาวหวานที่จำหน่ายอาหารไทยหาทานยากในปัจจุบัน

ในช่วงเทศกาลงานยี่เป็ง วัดล่ามช้างจะมีการประดับโคมล้านนาและถนนบางสายมีการประดับตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศของช่วงเทศกาลยี่เป็งอีกด้วย

Date

Start

Nov 24, 2023

End

Nov 28, 2023

Time

Presented by

NIANTIC, INC.

Tags

Maps

Share Event