top of page

Pokémon Go x Yi Peng 2023 - Routes 3

Route 3 - Center of Lanna วัดเจดีย์หลวง

Description

เส้นทางแห่งการชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวเชียงใหม่ ซึบซับประวัติศาสตร์และศิลปะอย่างเพลิดเพลิน


จุดเริ่มต้นของเส้นทางในใจกลางเมืองเก่าของจังหวัดเชียงใหม่คือ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เป็นสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและผู้คนนิยมเคารพบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่สื่อถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของล้านนา บริเวณใกล้กับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จะพบกับวัดอินทขีลสะดือเมือง หรือ วัดสะดือเมือง วัดโบราณซึ่งมีประวัติศาสตร์หลายร้อยปี เคยเป็นสถานที่ตั้งของเสาหลักเมือง หนึ่งในสถานที่ที่ชาวเชียงใหม่เคารพนับถือ เดินต่อมาไม่ไกลจะถึงวัดพันเตา วัดที่สามารถสัมผัสบรรยากาศที่ชวนให้ผ่อนคลายจิตใจ ปิดท้ายเส้นทางด้วยวัดเจดีย์หลวง เดิมเป็นศูนย์กลางการปกครองและเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของไทย


เส้นทางนี้หากมาในช่วงงานเทศกาลยี่เป็งจะพบกับการประดับประดาไฟตามสถานที่ต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะวัดพันเตา ซึ่งจะมีการจุดผางประทีปยี่เป็งถวายบูชา และวัดเจดีย์หลวง ที่มีการนำเอาเทคโนโลยี่สร้างปรากฏการณ์แสง Projection เพื่อแสดงให้เห็นโครงยอดเจดีย์เมื่อครั้งที่ยังสมบูรณ์

Date

Start

Nov 24, 2023

End

Nov 28, 2023

Time

Presented by

NIANTIC, INC.

Tags

Maps

Share Event