top of page

Pokémon Go x Yi Peng 2023 - Routes 5

Route 5 - Khlong Mae Kha คลองแม่ข่า

Description

คลองแม่ข่า เป็นคลองโบราณสายหนึ่งของเชียงใหม่ซึ่งเดิมทำหน้าที่เปรียบเสมือนคูเมืองชั้นนอกที่โอบล้อมเมืองเชียงใหม่ และเป็นทางระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิง เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนจัดการบริหารน้ำของคนโบราณ แต่จากการขยายตัวของชุมชนเมืองทำให้เกิดการเน่าเสียของน้ำในคลอง จึงได้มีการปรับปรุงคลองแม่ข่าให้กลับมาสวยงาม และมีลักษณะทางกายภาพที่เรียบง่ายเหมาะสมกับยุคสมัย

ตลอดเส้นทางของริมฝั่งคลองทั้งสองฝั่งจะมีร้านค้าท้องถิ่นของชุมชนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นเปิดหลังบ้านหรือหน้าบ้านของตนเองเพื่อเปิดเป็นร้านค้าให้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งของที่ระลึก เครื่องแต่งกายแบบชนเผ่า และยังมีร้านขายเครื่องดื่ม อาหารทานเล่นเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง คลองแม่ข่าถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พลาดไม่ได้กับบรรยากาศการประดับตกแต่งไฟตลอดเส้นทางริมคลอง ที่ไม่ว่าใครมาถ่ายภาพก็ได้ภาพสวยงามกลับไปทุกคน

Date

Start

Nov 24, 2023

End

Nov 28, 2023

Time

Presented by

NIANTIC, INC.

Tags

Maps

Share Event